به وب سایت خیریه مهر انصار خوش آمدید

امير المؤمنين على عليه السّلام:

سخن مرد، وسیلۀ سنجش خرد اوست.

تاریخچه ما

تاریخچه مهر انصار

در این بخش تاریخچه خیریه مهر انصار از ابتدا تا امروز به صورت تصویری و متنی نمایش داده میشود
تاسیس خیریه
10 سال پیش اولین آجر راه اندازی خیریه پایه گذاری شد

08 Feb 2013

08 Feb 2013

افزایش ظرفیت ها
میزان کمک های خیریه طی 10 سا گذشته سالانه 35 درصد میباشد
دستاوردها
پوشش بیش از 78000 مددجو در سطح کشور

08 Feb 2013

ممارست و علاقه رمز موفقیت ما

بیش از 18 ساعت کار مداوم طی 10 سال گذشته رمز موفقیت ما در انجام فعالیت ها و ایجاد رضایت مندی در جامعه بوده است
  • اهداف بلند مدت
  • راه کارهای سریع
  • مدیریت زمان
  • اجرای با کیفیت
هیچگاه برای شروع دوباره دیر نیست پس همین امروز برای کمک به نیازمندان ثبت نام نمایید